Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΕ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ..."...Διορίσαμε καινούργιους αγροφύλακες, την ώρα που έχουμε κενά στα νοσοκομεία, σαν να ήταν οι αγροφύλακες αναγκαίοι στον τόπο. Τι σπατάλη! Την ώρα που τα νοσοκομεία μας έχουν ανάγκη νοσηλευτικού προσωπικού και είναι κλεισμένες κλινικές και δεν εργάζονται γιατί δεν έχουν προσωπικό, εμείς διορίζουμε αγροφύλακες...".

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, πρ. Πρόεδρος Δημοκρατίας
Αναρτήθηκε από ΛΟΓΟΠΛΟΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: